De meeste seksuele grensoverschrijding is onbewust. Hoe creëer je dan toch een bewuste, inclusieve en veilige werkcultuur?

BEYOND BOOS BRAINWASH

De moeilijkste stap in cultuurverandering voor DE&I beleid is die van Equality naar Equity. Waar je voor gelijkheid kunt beginnen met maatregelen van buitenaf, is voor equity een dieper begrip nodig van binnenuit. 

Voor seksuele grensoverschrijding geldt dat dubbel. Voor die stap is dit nieuwe product in ontwikkeling. Een interventie die kennis, inzicht en visie met elkaar combineert voor mensen op de werkvloer. Help je mee organisaties te veranderen? We zoeken vijf partners die bij willen dragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe product.

Waarom? 

Na de uitzending van BOOS is duidelijk dat we niet meer weg kunnen kijken bij ongewenst gedrag.  

De schrik zit er in maar drie dingen zijn helder:

  1. het is een structureel probleem
  2. niets doen is geen optie
  3. en de procedures op orde hebben blijkt onvoldoende voor een cultuurverandering.
 

Maar hoe maak je dit fenomeen bespreekbaar op een manier die voor iedereen fijn is en echt zoden aan de dijk zet? Hoe creëer je bewustzijn op seksuele intimidatie en subtielere microagressies op de werkvloer?

De eerste helft van 2023 staat in het teken van de product ontwikkeling die organisaties helpt om precies dat gesprek te voeren. Een brainwash die een dialoog mogelijk maakt die niet verzandt in goed of fout. Een dialoog die helpt om van veilige en inclusieve werkvloeren een vanzelfsprekendheid te maken.

Voor de ontwikkeling kunnen vijf bedrijven aanhaken die betrokken zijn bij de ingezette ontwikkeling. Zij kunnen de brainwash als eerste ervaren en implementeren. De investering bedraagt tienduizend euro. Mocht de wens zijn vanuit een enkele organisatie deel te nemen, of in een andere samenstelling dan is dat uiteraard bespreekbaar. 

Deelnemende organisaties kunnen rekenen op:

  • Invloed op de inhoudelijke invulling van het product 
  • Hun naam als sponsor van de fysieke en de digitale brainwash omgeving 
  • Deelname aan 1 a 2 focusgroepen met het DE&I netwerk. 
  • Deelname aan de pilot (1 sessie) 
  • Twee brainwashsessies voor 2 teams naar keuze 
  • Een innovatief product met hoge impact om trots op te zijn 
  • Meetbare resultaten!
 
 

MEER OVER DE BRAINWASH:

Doel 

Een laagdrempelig product waarin je je met plezier onderdompelt en dat veilig voelt voor iedereen, óók degenen die het meeste te leren hebben. Maar tegelijk een ervaring die je niet onberoerd laat, diep indruk maakt en blijvende impact heeft op de deelnemers op een manier die een veilige en inclusieve op de werkvloer positief beïnvloeden. 

Wat 

Onderdeel van de te ontwikkelen brainwash is een begeleide serious game. Deze game kent vijf pijlers: Informatie, uitwisseling, reflectie, inschatting en empathie. Mensen leren microagressies te voorkomen, te signaleren en wat te doen als zij hier slachtoffer, getuige of pleger van zijn. Dat laatste is enorm belangrijk omdat alleen plegergerichte interventies ervoor zorgen dat organisaties niet blijven dweilen met de kraan open op een curatieve manier. 

Hoe 

Gedurende het proces worden deelnemers herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld zich in de drie rollen te verplaatsen die interacties van grensoverschrijdend gedrag kenmerken (omstander, pleger, slachtoffer). Verschillende vormen van seksuele intimidatie komen aan bod (non-verbaal, verbaal, fysiek). 

Aan de hand van reële casuïstiek reflecteert men op het eigen handelingsbereik en handelingspotentieel. Het inzetten van empathisch vermogen en het juist inschatten van mensen speelt een grote rol in het winnen van de serious game. Maar natuurlijk ligt het ook maar net aan hoe de dobbelstenen vallen. 

Voor wie 

De interventie kan ingezet worden van magazijn-medewerker tot directie, zonder aan impact in te leveren.

 

De brainwash uitgelegd in 1 minuut.

BEYOND BOOS BRAINWASH

Interesse, een vraag, benieuwd naar meer? 

mail Sabine via: contact@vanuitverbinding.nl